گنبددانش آموزش آنلاین

گنبد دانش نرم افزار مدیریت آموزشگاه

گنبد دانش نرم افزار مدیریت آموزشگاه ها و مدارس تحت وب

مدیریت یکپارپه گنبددانش

 مدیریت ویژه آموزشگاه

پانل مدیریت فوق حرفه ای آموزشگاه برای یک یا چندین شعبه آموزشگاه شما

گنبددانش مدیریت شعب

مدیریت برنامه ریزی آموزشی 

 امکانات پیشرفته و گزارشات تحلیلی برای مدیریت برنامه ریزی آموزشی

گنبددانش مدیریت مالی

گزارشات تحلیلی

تحلیل کسب وکار آموزشگاه شما راهی بسوی پیشرفت و توسعه

مدیریت یکپارچه فرآیند های آموزشی آموزشگاه ها و مدارس

مناسب برای مدیریت مدارس

مناسب برای آموزشگاه های زبان، هنری، فنی و حرفه ای، کنکور و ...

مناسب برای آموزش کارکنان تمامی سازمان های دولتی وغیردولتی

دربرگیرنده تمامی فرآیندهای مالی ، اداری و آموزشی

گنبددانش تحت وب

امروزه، بهره گیری از یک نرم افزار مدیریت آموزشگاه جامع و یکپارچه که تمامی فرآیند های اداری، مالی و آموزشی یک آموزشگاه را در برگیرد، یکی از مهمترین الزامات مدیریت و پیشرفت آموزشگاه ها و مدارس می باشد. همچنین برگزاری دوره های انلاین یکی از مسائل حائز اهمیت برای آموزشگاه ها می باشد. دسترسی کاربران نرم افزار مدیریت از تمامی پلتفرم ها از دیگر نیازهای یک نرم افزار مدیریت آموزشگاه می باشد. یکی از مهمترین ویژگی های تحت وب بودن، یک پایگاه داده همزمان و بروز برای همه کاربران است که تمامی عملیات از قبیل عضویت، تراکنش های مالی، آزمون ها، پیام های کوتاه و … در آن صورت می گیرد.

تنها یک کلیلک با پیوستن و بهره مندی از امکانات بی نظیر فاصله دارید.

فهرست