ثبت آموزشگاه در گنبددانش

ثبت آموزشگاه:

به منظور ثبت آموزشگاه، مدرسه یا سازمان خود برای بهره وری از امکانات بی نظیر سامانه یکپارچه گنبددانش، با تکمیل فرم مقابل، اطلاعات خود را ثبت نمایید:

آموزش مجازی گنبددانش

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : zip, rar, حداکثر اندازه فایل: 500 MB, حداکثر فایل ها : 5.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
   انواع فایل های مجاز : zip, rar, حداکثر اندازه فایل: 500 MB, حداکثر فایل ها : 2.
   • موارد زیر را بر اساس نیاز آموزشگاه تکمیل نمایید:
   • در فیلد بالا شرحی مختصر درخصوص الگوهای دوره های موسسه ارائه نمایید. (دوره های آموزشی مانند فشرده سه روز درهفته زوج و ...)
   • این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
   فهرست