مزایای گنبددانش در یک نگاه

مزایای کلیدی برای مدیریت

داشبورد مدیریت

خودکارسازی فرآیندها

گزارش داده های کاربر

تجزیه و تحلیل داده ها و گزارشات

استعلام و پیگیری پذیرش و مشخصات دانش آموزان

تجزیه و تحلیل داده های مالی

گزارش تحلیلی عملکرد یا پیشرفت کلاس ها

تجزیه و تحلیل فعالیت معلمان و کارمندان

برای کارمندان و آموزگاران

داشبورد کاربری ویژه آموزگاران - کارمندان

دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در سامانه

مدیریت و گزارشات حضور و غیاب

دسترسی به سوابق فعالیت در کلاس درس

تنظیم تقویم تحصیلی

مدیریت آزمون و ارزیابی

دسترسی به گزارشات و تجزیه و تحلیل داده ها

دسترسی به عملکرد دانش آموزان

برای دانشجویان

داشبورد کاربری ویژه دانش آموز

فرم پذیرش و ثبت نام و پرداخت آنلاین

کیف پول دانش آموز آنلاین

دریافت پیامک های اطلاع رسانی

کلاس های آنلاین - آموزش و آزمون مجازی

دسترسی به جدول برنامه ریزی آموزشی، امتحانات و سوابق عملکرد

دسترسی سوابق هزینه و پرداخت آنلاین

دسترسی به آرشیو آموزش مجازی

تمایل دارید که از مزایای گنبددانش بهره مند شوید، تنها یک کلیک با گنبددانش فاصله دارید.

فهرست